ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για Προσόψεις και για Εσωτερικούς Χώρους
Τυποποιημένα βάσει Καταλόγου ή Επί Παραγγελία (ειδικών προδιαγραφών)
Τα διακοσμητικά στοιχεία που σας προσφέρουμε έχουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες που είναι οι ακόλουθες:

  1. Κάθε διακοσμητικό στοιχείο είναι εφικτό, ασχέτως μεγέθους και
    περιπλοκότητας σχεδίου
  2. Μικρού βάρους και υψηλής αντοχής
  3. Άκαυστα ή αυτοσβενύμενα
  4. Συμφέρουσα τιμή αγοράς. Ευνοϊκό κόστος τοποθέτησης
  5. Αμελητέα στατική επιβάρυνση της οικοδομής με νεκρά βάρη

Διακοσμητικά Αρχιτεκτονικά Στοιχεία για Εσωτερικούς Χώρους

Δείτε εδώ

Διακοσμητικά Αρχιτεκτονικά Στοιχεία για Προσόψεις κλπ.

Δείτε εδώ