ΜΑΡΜΑΡΟ: ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΙΤΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ένα θαυμάσιο φυσικό υλικό που χρησιμοποιείται στην δόμηση και την διακόσμηση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τον Παρθενώνα και τα αγάλματα του Πραξιτέλους μέχρι τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές επένδυσης Ξενοδοχείων

Η αρχοντιά του μαρμάρου προσιδιάζει απόλυτα σε ξενοδοχειακές μονάδες διότι προσδίδει  απαράμιλλο κάλλος  και πολυτέλεια. Τόσο σε περιπτώσεις νέας δόμησης όσο και σε ανακαινίσεις, οι δυνητικές εφαρμογές μαρμάρου σε ξενοδοχεία είναι πάρα πολλές: Εξωτερικές ορθομαρμαρώσεις και επενδύσεις προσόψεων. Εσωτερικές επενδύσεις τοίχων / ταβανιών / δαπέδων, συνεδριακών αιθουσών, lobby, bar, εστιατορίων, διαδρόμων, front-desk υποδοχής, λουτρών. κλιμακοστασίων, ντουλαπιών, επίπλων κλπ.

Μέχρι σήμερα, το μεγάλο βάρος και υψηλό κόστος του μαρμάρου εγκατεστημένου αποτελούσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ευρύτερη εφαρμογή του στα ξενοδοχεία. Όμως, χάρις στην σύγχρονη τεχνολογία, παρέχονται πλέον  δυνατότητες που ανατρέπουν  τους συσχετισμούς και καθιερώνουν το μάρμαρο σαν βασικό υλικό επένδυσης, διακόσμησης και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ξενοδοχείων.

Κόστος μαρμάρου εγκατεστημένου

Η τιμή αγοράς του μαρμάρου επιβαρύνεται με διάφορα άλλα κόστη μέχρι να έχουμε το μάρμαρο τοποθετημένο στην τελική επιφάνεια που επενδύει. Η τιμή αγοράς των κατεργασμένων στοιχείων μαρμάρου που παραδίδονται στο εργοτάξιο έτοιμα προς εγκατάσταση είναι ένα σημαντικό στοιχείο κόστους. Όμως σημαντικό επίσης είναι να γνωρίζουμε το κόστος εγκατάστασης ώστε να έχουμε το ολικό κόστος του μαρμάρου εγκατεστημένου.

Σε μερικές περιπτώσεις (όπως π.χ. ορθομαρμαρώσεις) το κόστος εγκατάστασης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την τιμή αγοράς των στοιχείων μαρμάρου. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση εναλλακτικών λύσεων και υλικών επένδυσης μπορεί να γίνει μόνο με βάση το τελικό κόστος  τους μέχρι τα εν λόγω υλικά να είναι εγκατεστημένα στο Έργο. 

Σε πολλές περιπτώσεις η κτιριακή επάρκεια του ξενοδοχείου δεν επιτρέπει την προσθήκη νεκρών βαρών διότι θα επηρέαζαν αρνητικά την στατική συμπεριφορά του σε περίπτωση σεισμού. Εξάλλου η στατική ενίσχυση του κτιρίου συνεπάγεται υψηλά κόστη τα οποία αποτρέπουν τον μελετητή.  Θεωρήσεις και κόστη που υπεισέρχονται στους σχετικούς υπολογισμούς περιλαμβάνουν: μεταφορικά, διακίνηση, αβαρίες, φύρα, αυξημένο κίνδυνο αποκόλλησης σε περίπτωση σεισμού,  ανύψωση-απόθεση, προετοιμασία, υποδομή μηχανικής στερέωσης, σπανίζουσα εξειδικευμένη εργασία κλπ.

Όλα τα παραπάνω αποθάρρυναν και αποτελούσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ευρύτερη εφαρμογή μαρμάρου στην δόμηση και επένδυση ξενοδοχειακών μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι διάσημος αθηναίος αρχιτέκτων εγκατέλειψε παντελώς την πρακτική ορθομαρμάρωσης προσόψεων στην οποία είχε διαπρέψει.  

Κόστος κύκλου ζωής

Το «Κόστος Κύκλου Ζωής» προκύπτει αν στο «Κόστος Μαρμάρου Εγκατεστημένου» προσθέσουμε τα κόστη συντήρησης και διατήρησης του μαρμάρου κατά τα έτη της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του. Το «Κόστος Κύκλου Ζωής» είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση του ακινήτου διότι καθορίζει το μέγεθος της ετήσιας απόσβεσης και, κατ’ ακολουθία,  επηρεάζει τα λειτουργικά αποτελέσματα των διαχειριστικών χρήσεων.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει σήμερα να έχουμε όλες τις εφαρμογές φυσικού μαρμάρου σε κάθε ξενοδοχείο χωρίς περιορισμό λόγω βάρους ή κόστους. Έχουμε επιτύχει μερικά πράγματα που ενώ ακούγονται εξωπραγματικά είναι πέρα για πέρα αληθινά:

  • Βάρη μειωμένα μέχρι και κατά 80%
  • Κόστος μαρμάρου εγκατεστημένου μειωμένο μέχρι και κατά 60%
  • Κόστος κύκλου ζωής μειωμένο μέχρι και κατά 60%
  • Ανώτερη εμφάνιση και καλύτερες φυσικές ιδιότητες
  • Μαρμάρινη επένδυση δαπέδου ή τοίχου χωρίς αρμούς κλπ.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ: 

Η ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πρόκειται για μάρμαρο λεπτού πάχους που στην ράχη του φέρει υπόστρωμα (έλασμα) υλικών όπως: Κυψελοσανίδα Αλουμινίου(Aluminum Honeycomb), Πορσελάνη, CRC (αντικραδασμικό) κλπ.  Έτσι είμαστε σε θέση να προτείνουμε τέσσερα νέα πρωτοποριακά προϊόντα :

Μαρμαροπλακάκι™,  Μαρμαροσανίδα™,  Ταχυμάρμαρο™, Τερραζόπλακα

Τα νέα προϊόντα ελασματοποιημένου μαρμάρου ανατρέπουν τα δεδομένα στις εφαρμογές φυσικής πέτρας. Οι αποτρεπτικοί παράγοντες έχουν πια εκλείψει. Ο διάσημος αθηναίος αρχιτέκτονας και όλοι οι μηχανικοί μπορούν να επανέλθουν ανεπιφύλακτα  στην πρακτική της ορθομαρμάρωσης και σε όλες τις εφαρμογές μαρμάρου σε νέες δομήσεις και ανακαινίσεις ξενοδοχείων

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Η απαράμιλλη πολυτέλεια του μαρμάρου σε κλάμα βάρους, χρόνου και κόστους!