ΜΑΡΜΑΡΟΣΑΝΙΔΑ

Μάρμαρο επάνω σε βάση Κυψελοσανίδας Αλουμινίου (Aluminum Honeycomb)

Μεγάλο τεμάχιο μαρμάρου επικολλημένο σε κυψελοσανίδα αλουμινίου με παρεμβολή υφάσματος υαλόινας. Λόγω υψηλής αντοχής πετυχαίνεται μείωση της πιθανότητας φθορών με το ¼ του βάρους του ατόφιου μαρμάρου. Εξάλλου, το μεγάλο μέγεθος του προϊόντος αποδίδει ακριβέστερα την φυσική εμφάνιση του μαρμάρου.

Δείτε εδώ